Còn hàng
Regular Price 2,990,000 ₫ As low as 2,093,000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Ưu Đãi Kết Thúc vào

-30% Off Lưu Ưu Đãi897.000 ₫
Unisex RUNNING

MODEL F - cold grey 5/true grey 8/black

Giới Tính: Unisex

Chi tiết

Tính năng sản phẩm

Materials

Cao su dệt tổng hợp

Fit

Thích hợp cho chạy bộ và mang hàng ngày

Technology

Đế cao su bền tăng độ bám và tạo bám

Product Code

G55533